World

Urok niewinności

(Polish edition of )

Aug 3, 2013 · Harlequin Enterprises · isbn: 12869558

Do you have more info about this edition? Contact Maya's web team.

Devon był pierwszym mężczyzną Ashley. I miłością życia. Nie wiedziała jednak, że to jej własny ojciec skłonił go do małżeństwa obietnicą fuzji. Gdy odkryła prawdę, jej marzenia o szczęściu legły w gruzach. Postanowiła, że stanie się kobietą, którą Devon mógłby naprawdę pokochać…

Do you have more info about this edition? Contact Maya's web team.

Related Editions

More Related Editions →